ul. Odrzywolskiego 8 Kraków 30-376 Małopolskie
Telefon+48 58 739 66 00

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności jest dokumentem odnoszącym się do naszej strony internetowej. Definicje terminów użyte w niniejszej Polityce Prywatności są zawarte w Regulaminie.

Niniejsza polityka ma charakter informacyjny i wypełnia obowiązki informacyjne przypisane administratorowi.

CEL, ZAKRES I CZAS PRZETWARZANIA

Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgody oraz wypełnione dane przesyłane są za pomocą odpowiedniego formularza. Przetwarzanie danych osobowych klientów dotyczy imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu IP komputera oraz innych danych niezbędnych do świadczenia usług dostarczone zgodnie z Regulaminem. Charakter świadczonych przez nas usług uniemożliwia ich świadczenie w: anonimowy sposób.

Podanie danych osobowych i zgoda na przesyłanie ofert handlowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest oznaczony w formularzu jako obowiązkowy, uniemożliwi nam świadczenie usług i realizację umów.

Jeśli otrzymamy informacje o korzystaniu z z usług niezgodnych z Regulaminem lub obowiązującymi zasadami (niedozwolone korzystanie), my może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane do czasu usunięcia Konta, wypisania się z newslettera lub w ciągu 5 lat, a po tym czasie zostaną usunięte, jeśli ich przetwarzanie nie będzie wymagane w na innej podstawie prawnej.

Nie przekazujemy danych osobowych do krajów trzeci.

PRAWA PODMIOTU DANYCH

Każdy klient ma prawo: (a) usunąć dane osobowe zebrane przez jej podmiot zarówno z posiadanego przez nas systemu, jak i z baz danych podmiotów, z którymi współpracuje, lub współpracowaliśmy, (b) ograniczenie przetwarzania danych, (c) przeniesienie zebranych danych osobowych nas o Kliencie, w tym otrzymywanie ich w ustrukturyzowanej formie, (d) zapytania od nas dostęp do swoich danych osobowych i ich sprostowanie, (e) sprzeciw wobec przetwarzania, (f) cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, na podstawie zgody przed jej wycofaniem; (g) wniesienia przeciwko nam skargi do organu nadzorczego.

INNE DANE

Witryna internetowa może przechowywać żądania http, a zatem w plikach dziennika. Niektóre informacje mogą być przechowywane na serwerze, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło żądanie, nazwa Stacja klienta - identyfikacja przez http z datą i godziną, o ile jest to możliwe. rejestracja systemu na stronie i nadejście zapytania, ilość wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strona, którą kupujący odwiedził wcześniej po kliknięciu w link, informacje o przeglądarce kupującego, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Czasopisma można zbierać jako materiał dla prawidłowego administrowania. Dostęp do informacji mają tylko osoby upoważnione do zarządzania informacjami. Pliki z logami mogą być analizowane w celu zbierania statystyk ruchu na stronie.

BEZPIECZEŃSTWO

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzane dane osobowe odpowiadające zagrożeniom i kategoriom danych podlegających ochronie oraz w szczególności zapewnia techniczną i organizacyjną ochronę danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, usunięcia przez osobę nieuprawnioną, przetwarzania z naruszeniem ustawy oraz zmiany, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia, m.in. Zbiór danych osobowych klientów jest przechowywany znajduje się na bezpiecznym serwerze, a dane chronią również wewnętrzne procedury Sprzedawcy w terenie. Polityka przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Aby wejść na swoje konto, musisz wprowadzić swoją nazwę użytkownika i hasło. Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje wyłącznie w postaci zaszyfrowanej. Dodatkowo praca z serwisem odbywa się w bezpiecznym połączeniu https. Połączenie między urządzeniem, które Ty i serwery, w szczególności przy dokonywaniu płatności, są szyfrowane za pomocą protokołu SSL.

Podjęliśmy również niezbędne środki techniczne i organizacyjne. takie jak pseudonimizacja mająca na celu skuteczne wdrożenie zasad ochrony danych, takich jak: minimalizacja danych, a także zapewnienie przetwarzania z niezbędnymi gwarancjami zgodnie z wymogami RODO oraz ochrony praw osób, których dane dotyczą. Wdrażamy wszystkie niezbędne środki techniczne określone w sztuce.

Czyniąc to, wskazujemy, że korzystanie z Internetu i usług składane drogą elektroniczną mogą być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz Urządzenia, złośliwe oprogramowanie (malware), a także nieuprawniony dostęp do danych Klienta, w tym dane osobowe osób trzecich. Aby zminimalizować te zagrożenia, powinieneś użyć odpowiednie zabezpieczenia techniczne, np. korzystanie z najnowszych programów antywirusowych lub zabezpieczających, Identyfikacja klienta w Internecie. Uzyskaj szczegółowe i profesjonalne informacje o zachowaniu bezpieczeństwo w Internecie, zalecamy zwrócenie się o nie do wyspecjalizowanej w tym osoby rodzaj usług informatycznych.

CIASTECZKA

Używamy technologii, aby ta strona działała poprawnie Biszkopty. Pliki cookies to pakiety informacji przechowywane na urządzeniu Klienta za pośrednictwem strony internetowej, zazwyczaj zawiera informacje istotne dla zamierzonego wykorzystania tego pliku, z którego korzysta Klient Strona internetowa.

Pliki cookie zazwyczaj obejmują posiadanie adresu strony internetowej, daty umieszczenia, daty wygaśnięcia, niepowtarzalny numer i dodatkowe informacje odpowiadające celowi pliku.

Używamy dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych, które są usuwane. Trwałe po zakończeniu sesji przeglądarki klienta i trwałe po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu do czasu ich usunięcia.

Na podstawie plików cookie, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest to możliwa identyfikacja. Mechanizm cookies nie pozwala na zbieranie jakichkolwiek danych osobisty.

Pliki cookie są bezpieczne dla urządzenia, w szczególności zapobiegają przedostawaniu się wirusów lub innego oprogramowania do urządzenia.

Możesz wyłączyć przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu zgodnie z instrukcje producenta przeglądarki, ale może to spowodować, że niektóre lub wszystkie funkcje będą niedostępne Strona internetowa.